Áreas de goberno

Benestar social e igualdade

Cultura e participación cidadá

Deportes e comercio

Medio ambiente

Persoal, Seguridade e Réxime Interior