Departamento de xuventude

Desde o Departamento de Mocidade do Excmo. Ayto. do Carballiño préstanse servizos de información e orientación sobre oportunidades e recursos para os mozos, tamén se deseñan e organizan actividades, da mesma forma que se canalizan e tramitan ofertas formativas, educativas e culturais.

 
 
Trátanse e xestionan temas tan interesantes como: