Concelleiro:

Rogelio Antonio Otero Fuentes

rogelio.otero@carballino.gal

Área de obras

Arquitecto, Técnico Municipal de Urbanismo.

  • Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
  • Teléfono: 988.530.007 – Extensión 349

Enxeñeiro Técnico, Xefe Xeral da Brigada de Obras.

  • Horario: de luns a venres (agás festivos), de 8:00 a 14:30 horas.
  • Teléfono: 988.530.007 – Extensión 349

Oficina administrativa.

  • Horario: de luns a venres (agás festivos), de 8:00 a 14:30 horas.
  • Teléfono: 988.530.007 – Extensión 353

Seleccione a sección á que desexa acceder:

Servizo de obras

Urbanismo PXOM

Punto de información catastral

Avance modificación PXOM