Francisco José Fumega Piñeiro

Alcalde de O Carballiño
Economía
Facenda
Orzamentos
Contratación administrativa
Urbanismo

José Manuel Dacal Fernández

Primer Teniente de Alcalde
Industria
Comercio
Emprego
Turismo
Voluntariado
Protección Civil

Silvia Baranda Fernández

Concelleira de Deportes
Igualdade
Sanidade
Educación
Participación Cidadá
Suxestións e Reclamacións
Xuventude
Normalización Lingüística

Alberto Otero Carneiro

Concelleiro de Persoal e Seguridade Cidadá
Persoal
Seguridade
Emerxzencias
Mobilidade
Administración Xeral
Réxime Interior
Obras

Rosa María Fuentes García

Concelleira de Medio Rural
Medio Ambiente
Medio Rural
Servizos Públicos

Diego Fernández Nogueira

Concelleiro de Cultura
Benestar Social