Curso 2010-2011

Luns
Hora Lugar Martes Xoves
19 a 20 Auditorio Grupo infantil I (6 a 9 anos)
20 a 21 Auditorio Grupo infantil II (9 a 13 anos)
21 a 22:30 Auditorio Grupo de adultos II Grupo de adultos I
Información sobre matrículas, prezos e demás facendo click aquí