Iglesia de Santa Baia de Banga

Orixinariamente foi unha igrexa románica, pero deste estilo só conserva o bordo labrado do muro norte. A súa construción proseguiu con modificacións e engadidos góticos, barrocos e mesmo do século XIX. Non é, con todo, o seu exterior, o máis transcendente desta igrexa que pertenceu á Orde do Císter a través do mosteiro de Sobrado dos Monxes (A Coruña) en calidade de priorado.

As verdadeiras xoias artísticas da igrexa parroquial de Santa Baia de Banga atópanse no seu interior, esencialmente nas pinturas renacentistas da plementería da capela maior e no seu retablo, ambas as obras anónimas do Renacemento e do Barroco, respectivamente, atribuídas a dous mestres alcumados polos investigadores como o Pintor de Banga e o Mestre de Sobrado.