Concelleira:

María Rita Soto Vázquez

rita.soto@carballino.gal

Medio ambiente

  • Concesións públicas

  • Punto limpo

  • Limpeza

  • Servizo de augas e eléctrico

  • Saneamento e depuración

  • Xestión de recolleita de lixo

Seleccione a sección á que desea acceder dentro:

Proxecto integral del parque municipal