Organización municipal

A Organización Municipal fai referencia á organización política do Concello, é dicir, ao conxunto de órganos que poden exercer funcións de carácter decisorio, informativo e consultivo.
  • Órganos de goberno
  • Grupos Municipais