Praza Maior, 1 · 32500 O Carballiño · Tel. 988 530 007

Delegación de competencias