Áreas de goberno

Alcaldía - Economía, facenda, orzamentos, contratación administrativa e urbanismo

Benestar social e cultura

Deportes, Igualdade, Sanidade, Educación, Participación Cidadá, Suxestións e Reclamacións, Xuventude e Normalización Lingüística

Medio Ambiente, Medio Rural e Servizos Públicos

Persoal, Seguridade, Emerxencias, Mobilidade, Administración Xeral, Réxime Interior e Obras