Periodo medio de pago a proveedores


En cumprimento da Disposición Adicional Primeira da Lei Orgánica 9/2013, do 20 de Decembro, de control da débeda comercial no Sector Publico, polo que se sinala que transcorrido un mes desde a entrada en vigor da devandita Lei, as Administracións Públicas e as súas Entidades e Organismos dependentes, publicarán no seu portal WEB o seu período medio de pago a provedores.